Kårens styrelse

Består av följande nedan samt vilken post de valts till.

Ordförande: Annethe Billenius

Vice Ordförande: Joachim Karlsson

Kassör: Arne Lundblad

Sekreterare: Eva Lundblad

Ledamöter: Vanja Andersson