Trygga möten

Alla ledare som är verksamma på avdelningar eller medverkar som ledare på läger, hajker och övernattningar skall minst ha genomfört web-kursen Trygga Möten. Detta gäller även föräldrar som medverkar i kåren innan de officiellt går in i en ledarroll.

Trygga Möten är en webbkurs framtagen av Scouterna för alla som jobbar med barn och unga och som handlar om att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp. I kursen får man bland annat lära sig hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa.

Vid Scouternas stämma, Demokratijamboree 2012, fattades beslut om att Trygga Mötenutbildning ska vara obligatoriskt för alla ledare i Scouterna.

Vart tredje år ska ledare förnya sitt kursintyg för Trygga möten.