Avdelningar

Bli medlem

Är du intresserad av att bli medlem hos oss? Du får mer än gärna komma förbi och testa scouting några gånger innan du bestämmer dig. När du sedan vill bli medlem, kan du antingen fylla i underlaget för medlemsregistret på papper (som du får av din avdelningsledare) eller fylla i formuläret nedan.

Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Avgiften är 250 kr för helår och betalas till kårens plusgirokonto 61 03 53-5, glöm inte skriva vem och vad betalningen avser.

Några enkla regler att komma ihåg:

Om du är förhindrad att komma till avdelningsträff, ring eller SMS:a då till din ledare att du inte kommer, så vi vet det.

Om du inte kan åka på ett läger eller kurs, som du är anmäld till, meddela detta så snart som möjligt. Om du avanmäler dig efter sista anmälningsdag kan du få betala avgift enlig de regler som arrangören bestämt.

Som medlem i Nykterhetsrörelsen Scoutförbund lovar du att leva helnyktert så länge du är medlem. I medlemslöftet står: ”Jag lovar att så länge jag är medlem göra mitt bästa för att främja Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syften sådana de framgår i målsättningen. Jag lovar också att leva helnyktert, d.v.s. att ej använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, och ej heller använda narkotika eller andra gifter med berusande effekt.”

I medlemsskapet ingår bland annat:

# Försäkring, till och från och under aktiviteterna.

# Möjlighet att delta på läger, hajker och äventyr.

# Subventionerade kurser.

# Delaktighet i scoutrörelsen samt IOGT-NTO-rörelsen, både lokalt och ute i världen.

# Medlemstidningen Scouting Spirit.

# Möjlighet till e-postadress fornamn.efternamn@nsf.scout.se

FÖRSÄKRINGAR

Alla medlemmar är försäkrade.

Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds medlemmar är genom samverkansavtalet också medlemmar i Scouterna. Det innebär att Scouternas medlemsförsäkring och reseförsäkring också gäller för NSF:s medlemmar. Båda försäkringarna gäller så fort du som medlem deltar i någon verksamhet som anordnas av NSF eller Scouterna lokalt eller centralt och för resor för eller med NSF eller Scouterna.

Försäkringsvillkor och hur man anmäler skada finns på Scouternas hemsida:

http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/administration/forsakringar/for-dig-som-ar-medlem/