Familjescout

Familjescoutingen är för barn mellan 4 och 7 år. Vi vänder oss till alla åldersgrupper om de vill, men framförallt de som går i förskoleklass och upp till 12-15 år. Och som tillsammans med sin familj eller annan anhörig får prova på scouting under fyra tillfällen per termin.

Här får barnen lära känna andra barn och tillsammans upptäcka små och stora saker i naturen genom olika aktiviteter. Samtidigt pratar vi mycket om Allemansrätten och annat man ska tänka på när man är ut i skogen.

Under träffarna, som varar ca 2 timmar per gång lagar vi även mat tillsammans, där vi alla, vuxna och barn, hjälps åt. På detta sätt lär sig barnen att samarbeta och de blir introducerade till matlagning över öppen eld och stormkök.