Utmanare

Utmanare är du mellan 15 - 18 år. I Scouterna ställs du inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. I utmanarscouterna får du ett störr ansvar samtidigt som det är helt okej att bara få vara. Du får möjlighet att prova på friluftsliv och att engagera dig i diskutioner om samhällsfrågor, nykterhet och andra ämnen som kan finnas.