Upptäckare

Upptäckarscout är du mellan 10 - 12 år. Och fortsätter du att använda dig av det du lärt dig som spårarscout. Du får även lära dig flera knopar och att hantera kniven och göra upp eld. Skulle du vilja börja med scouting under årskurs 4 eller 5 så går det naturligtvis bra att börja som Upptäckare direkt.