Äventyrare

Äventyrarscout är du mellan 12 - 15 år. Du är en del i en gemenskap med likasinnade och där ni utmanas till nya möten och spännande friluftsliv. Du får stöd i Scouterna genom att se saker ur olika perspektiv, ta ställning och engagera dig i större samhällsfrågor. Du får även möjligheten att uppleva scouting nationellt men också internationellt.